Rešenje postoji 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Ovaj autorski projekat prate i odgovarajući pravilnici i odluke, ali suštinske teze su sledeće:    

U Srbiji ima oko 70. 000 lovaca koje karakteriše obučenost u rukovanju oružjem , određen stepen organizovanosti, posedovanje oružja koje podrazumeva nepostojanje prekršajnih i krivičnih dela.

Sve navedeno daje mogućnost ozbiljnog angažovanja u vanrednim uslovima .

Takođe, uloga lovaca u brizi za divljač, kao državni resurs, je značajna . 

Lovci su do pre desetak godina (do formiranja Budžetskog fonda za razvoj lovstva) svojim sredstvima finansirali brigu za divljač, gradnju lovno-tehničkih objekata, upošljavanje lovočuvarske i stručne službe.

Tradicija organizovanja lovaca duga više od jednog veka neminovno je prolazila kroz različite faze i probleme.

Do 2030. godine je pred nama, možda najvažniji period prilagođavanja i uključivanja u sve zahtevnije okvire razvoja lovstva , kao i turizma koji je značajna privredna grana i mogući podsticaj ravnomernog regionalnog i ruralnog razvoja.

Redosled aktivnosti je sledeći :

1. Lovački Savez Srbije reorganizovati u savez saveza , što on praktično u nekim segmentima već jeste.

2. Reprezentativnost saveza koji se uključuju, utvrđuje se na najmanje 10. 000 članova, čime se stiče pravo na jednog člana Upravnog Odbora.

3. Skupštinu saveza saveza čine delegati – 1 na 1000 članova .

4. Savezi vrše poslove izrade planova, lovnih osnova, projekata, lovačkih ispita, ocenjivanje trofeja, distribucije lovnih karata i imaju pravo određivanja i naplate članarine.

5. Savez saveza predstavlja sve lovce organizovane na teritoriji Republike Srbije pred državnim organima i u inostranstvu, vodi matičnu evidenciju , katastar lovišta i vrši licenciranje lovaca .

-Licenciranjem (jednom u 5 godina) se postiže sledeće  : lovci se upoznaju sa izmenama i dopunama propisa i edukuju, a potom se dobija licenca koju štampa državni Zavod za izradu novčanica (regulisano posebnim pravilnikom) . 

Kako lovna karta ostaje jedino dokument kojim se ostvaruje pravo na lov (članski ili komercijalni) ona više neće biti potrebna kod preregistracije oružja (na 5 godina) . 

Licenca može biti i suspendovana na određeni vremenski period zbog prekršaja u lovu u skladu sa posebnim pravilnikom, izuzev ukoliko se ne radi o krivičnom delu . Na ovaj način sprečava se narušavanje stečenog prava i oduzimanje oružja za svakakve prekršaje. 

-Savez saveza ne napalaćuje članarinu .

-Savez saveza organizuje pored licenciranja još samo osiguranje lovaca u lovu i generalno rešavanje problema šteta od divljači u saobraćaju, jer mora biti obuhvaćena cela teritorija Srbije.

6. Savez saveza na osnovu člana 5 u ime svih lovaca  Srbije učestvuje u radnim grupama za izmene i dopune Zakona o divljači i lovstvu, Zakona o oružju i municiji i ostalih koji regulišu oblast delovanja .

7. Savez saveza vrši usklađivanje programa i izrade priručnika za polaganje lovačkih ispita koje sprovode savezi .

8. Savez saveza utvrđuje program delovanja na omasovljenju i podmlađivanju članstva .

S.Dragišić

Lov i još ponešto©2021 Sva prava zadržana. Design & SEO by NewNowMedia

Search