Sve Novosti

Sto godina postojanja Lovačkog društva "Hložany" iz Gložana

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Proteklog vikenda, u subotu 3. decembra  Lovačko društvo "Hložany" je obeležilo 100 godina postojanja.

Za sve goste je bio upriličen lov na zeca. Skup lovaca je obavljen u lovačkom domu. Po dolasku lovaca iz mnogih lovačkih udruženja, gostima se obratio predsednik LU "Hložany" Miroslav Pavčok.

"Okupili smo se jutros u lovu koja je žargonskim govorom rečeno "ulazna" aktivnost u danu kada obeležavamo sto godina od osnivanja našeg lovačkog duštva. Uz svu zahvalnost našim predhodnicima koji su bili uporni, pomalo i strogi ali plemenitog srca, poštovani i pošteni i koji su Lovačko društvo doživljavali kao svoju porodicu, tako i mi danas društvo smatamo jednom velikom porodicom, a koja danas uvećana sa vama dragi naši gosti. Osećajte se svi kao kod svoje kuće, želim Vam prijatne trenutke provedene u našoj sredini i da iz Gložana odete u dobrom raspoloženju sa pregršt lepih uspomena, uz poziv da i u budućnosti posetite naš lovni revir."

Sviranjem lovačkog roga dat je znak za početak lova i za ulazak na traktorske prikolice i odlazak na teren.

Posle prvog kruga lova u sistemu potkovica, 50tak lovaca je odstrelilo manji broj zečeva, uz mnogo više propuštenih šansi. Neki lovci su se posle promašaja pravdali rečima, da oni nisu želeli da odstrele zečicu.

Vidno raspoloženi gosti, posle prvog kruga su komentarisali kako je lepo videti toliko broj zečeva na samo duž i po. Da su domaćini zaista mislili na sve videlo se na doručku koji je usledio u ataru, između dva teranja. Klupe, stolovi, mesto za pranje ruku, domaćih lovačkih proizvoda na pretek. Ko je hteo, mogao je i sam da ispeče na ražnju, dok su drugi mogli da se posluže već isečenim ukusnim delikatesima.

 

Komanda je zadata, i lovci su krenuli u drugi krug. Ovog puta su se zečevi dizali nešto dalje, te su mnogi mislili da neće biti dobro. Međutim, dobro raspoređeni lovci na krilima i na dočeku su imali mirnu ruku pri skoro svakoj situaciji. Po zatvaranju kruga na znak trube bilo je dozovljeno pucanje samo izvan kruga. Rezultat više nego odličan.

U večernjim satima, u sali kompleksa Oaza MB, organizovana je svečana sednica Skupštine Lovačkog društva "Hložany", kome je prisustvovalo 150 gostiju i predstavnika lokalnih i opštinskih struktura.

Goste i prisutne predstavnike lovaca iz Babušnice, Bačkog Petrovca, Kulpina, Maglića, Luga i Begeča dočekao je predsednik Hložiskih lovaca Miroslav Pavčok i uz prigodne poklone su smešteni na svoja mesta.

Zatim je usledilo i otvaranje svečane sednica Skupštine rečima predsednika Pavčoka.

"Dame i gospodo, cenjeni gosti, poštovani lovci,srdačno Vas pozdravljam i želim da se prijatno osećate u našem Gložanu, a pogotovo iz razloga što danas proslavljamo 100 godina od osnivanja Lovačkog društva„Gložan“iz Gložana. Današnja svečana sednica društva biće podeljena u četiri dela, a to je pozdravni govor predsednika Lovačkog društva „Gložan”, promocija knjige "100 godina lovstva u Gložanu" dodela odlikovanja Lovačkog saveza Srbije, Lovačkog saveza Vojvodine, Lovačkog društva „Gložan” i pozdravni govori gostiju. Lov je fenomen koji traje vekovima. Kako u drugim, tako i u našoj sredini, dugo se i složeno razvijao. Lov je, kao i druge oblasti interesovanjal judi, stalno evoluirao. Razlog ovim promenama nije samostalno produbljivanje znanja, već i konstantne promene u okruženju u kojem životinje žive. Zbog toga je u lovstvu naše društvo svoju pažnju usmeravalo, pre svega, na zaštitu i uzgoj divljači, zajedno sa zaštitom prirode i životne sredine u najširem smislu te reči. Mogu da kažem da su rezultati koje je kroz svoju istoriju ostvarivalo Lovačko društvo „Gložan” u svimo blastima delovanja – odlični. Nivo zbrinjavanja životinja, stručnost lovno-uzgojnih i selektivnih intervencija, održavanje revira, ishrana divljači, izgradnja lovačke infrastrukture, rad sa podmlatkom, takmičenja streljačke grupe, i takodalje, bili su na vrlo viskom nivou i odražavali dugogodišnji odgovoran rad, kako rukovodstva, tako i celokupnog članstva društva.

U temelje Lovačkog društva „Gložan”, od njegovog osnivanja do danas, ugrađen je entuzijazam čitave plejade pobornika lova, ljubitelja prirode i divljači, čija je ideja vodilja bila uzgoj i zaštita divljači, tog značajnog, atraktivnog bogatstva, unapređenje lovstva i očuvanje prirode, kao i očuvanje lovačkih tradicija. Pregalački stogodišnji rad dovodi do toga da je danas lovstvo u Gložanu delatnost koja objedinjuje lov kao sport i rekreaciju, zatim privrednu delatnost, uzgoj, zaštitu, plansko i racionalno korišćenje divljači,jerlov nije samo puko potezanje oroza. To prirodno blago nije samo doseg meta puščanih zrna, već prvenstveno briga čoveka zao pstanak divljači i očuvanje ravnoteže u prirodi. Lov je jedano zbiljan vid hobija, koji je deo opšte kulture jedne sredine, njenih društvenih i lokalnih tradicija, a u određenoj meri je isvedok istorijskog razvoja i pokazatelj ukupne organizovanosti zajednice u kojoj lovačko društvo deluje.

Koristim ovu priliku da se najiskrenije zahvalim svim dosadašnjim predsednicima, upravnicima lova, članovima odbora i celoj bazi članova Lovačkog društva „Gložan” na obavljenom poslu, za godine koje su obeležene vrednim radom na unapređenju lovstva u našoj sredini. Isti udeo poštovanja i zahvalnosti pripada i najbližim članovima porodica članova društva, bez čije grazumevanja ne bi mogli u potpunosti da se posvete svom hobiju, ali, pre svega, svojoj lovačkoj misiji.Tokom istorije, u velikoj meri su rad društva pomagale državne institucije, u prvom redu: Opština Bački Petrovac,pojedina ministarstva Republike Srbije i sekretarijati AP Vojvodine, Mesna zajednica Gložan, kao i Lovački savez Srbije, Lovački savez Vojvodine,Lovačko udruženje opštine Bački Petrovac, kao i mnogobrojni sponzori. Svima njima pripada jedno veliko HVALA."

"Budući da je jedna od uloga Lovačkog društva sakupljanje, arhiviranje, prezentacij arada, aktivnosti i dostignuća društva, naše društvo se potrudilo da za stogodišnjicu osnivanja objavi knjigu o lovstvu u našoj sredini. Ujedno, današnji događaj smatram kao promociju pomenute knjige, kroz koju možete naviriti, bar delimično, u istoriju Lovačkog duštva u Gložanu. Izdavač knjge je Lovačk odruštvo „Gložan”, a redakciju su činili Miroslav Pavčoki, Ondrej Hlpka. Pored pomenute dvojice, u knjizi su objavljeni i tekstovi Branislava Plahćinskog i Ane Horvatove. Dizajn knjige je uradio Ondrej Hlpka, tekstove lektorisala Ana Horvatova, a knjigu je štampao „Ondrej – print HD” iz Gložana. Štampu knjige su finansijski pomogli: Opština Bački Petrovac, Mesna zajednica Gložan, d.o.o. "Gloakvalis" iz Gložana, Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine u Srbiji, JKP "Komunalac" iz Bačkog Petrovca, "Uram system" iz Gložana, "Potea" d.o.o. "Agroplod" i farma "Bohuš" iz Gložana."

ISTORIJAT :100 godina Lovačkog društva

Posle Prvog svetskog rata u novostvorenoj državi, Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, prvoj zajedničkoj državi Južnih Slovena u istoriji, stvoreni su bolji uslovi za društveni i nacionalni život. U ovom periodu stvorene su nove organizacije i udruženja. Tada je osnovano i Lovačko društvo u Gložanu. U Lovačkom društvu "Gložan" sačuvan je samo mali broj prvih pisanih dokumenata iz posleratnog perioda. Ali  niko ne može da tvrdi da se ljudi ni pre rata nisu bavili lovom.

Prvi pisani podatak o društvu nalazi se u listu Lovački glasnik u septembarskom broju iz 1925. godine, gde se gložansko udruženje pominje kao jedno od 62 društva u Vojvodini. U istim novinama iz  oktobra 1925. godine, u spisku organizovanih lovačkih društava za lovačku 1924/1925. godinu, navodi se da je društvo iz Gložana imalo 26 registrovanih članova.

S druge strane, imamo usmene informacije na osnovu iskaza tadašnjih lovaca Jan Urama i Samuela Hlpke iz 1988. godine. Prema njihovom sećanju, Lovačko udruženje  u Gložanu  osnovano  je 1920. godine.

Pored njih dvojice, među prvim članovima su bili Pavel Stupavski, Juraj Šuran, Juraj Dudok, Jan Hovan. Ali tačnih pisanih podataka o osnivanju Lovačkog društva u Gložanu nema. Samo usmene izjave članova porodica Uram, Hlpka i Dudok, u kojima je lov bio i ostao tradicija, govore da je Lovačko društvo u Gložanu osnovano oko 1920. godine, a da je sigurno postojalo 1922. godine, o čemu svedoče pisani zapisi. Ovo je spisak članova Lovačkog društva u Gložanu iz 1954. godine, gde se navodi da je Juraj Šuljan bio član od 1922. godine. Zato su Gložančani izabrali ovu, 1922. godinu za godinu osnivanja Lovačkog društva Gložan.

Najstarija sačuvana članska karta je Juraja Dudka iz 1928. i 1930. godine i Juraja Urama iz 1932. godine.

Prvi sistematizovani spisak nalazi se u zapisniku sa sastanka Lovačkog udruženja od 30. januara 1936. godine, kada je u Gložanu bilo 15 članova Lovačkog društva: Pavel Stupavski, Štefan Franka, Juraj Šuljan, Marko Feldi, Jan Hovan, Juraj Gašpar, Janko Greksa, Janko Čipkar, Ondrej Pagač, Juraj Dudok mlađi, Jan Hlpka, Samuel Pagač, Jano Fekete, Ondrej Dudok i Jano Škulec.

Prvi sačuvani spisak članova posle Drugog svetskog rata nalazi se na pozivu za izborni skup iz 1948. U arhivi je sačuvano i pismo od 18. novembra 1947. gde se pominje da udruženje ima 20 članova. Sekretar Vladimir Majera i predsednik Pavel Stupavski potpisali su ovaj poziv.

Osamdesetih godina prošlog veka razvijao se  lovni turizam. Turisti lovci iz Italije, Grčke i Francuske posećivali su lovišta širom tadašnje države, a dolazili su i u Gložan.

Lovci su podsticali i društveni i zabavni život. Prvo takmičenje u kuvanju kotlića od divljači koje privlači brojne posetioce u Gložan, "Gložanski lovački kotlić", prvi put je organizovano u prelepom ambijentu ispred lovačke kuće među rascvetanim lipama 2003. godine i traje svake godine do danas.

Kasnije su i mlađi ljudi, deca, osnovci počeli da pokazuju interesovanje za rad u Lovačkom društvu, bilo da su poticali iz porodica čiji su članovi lovci ili  pod uticajem učitelja Ondreja Hlpke, koji je sa svojim učenicima izlazio u prirodu da peče slaninu i na takvom poludnevnom izletu u prirodi su se upoznali i sa divljači i sa objektima lovišta.Stoga je Upravni odbor na redovnoj sednici 12. februara 2008. godine usvojio odluku o osnivanju Omladinskog lovačkog društva u okviru Lovačkog društva "Gložan". Cilj lovačke omladine je izlazak u prirodu, druženje, negovanje međuljudskih odnosa, posmatranje i gajenje divljači, zaštita prirode, razvijanje pravilnog odnosa prema prirodi, sadnja drveća, organizovanje takmičenja i slobodnog vremena prema interesovanjima samih članova.

Godinama je lovce Gložana mučio jedan problem, kako da obezbede  prostorije, gde bi se sastajali uveče na sastancima, ili danju da kuvaju kotlić ili da se jednostavno samo  druže. Sastanke su  održavali u tuđim prostorijama, u gostionicama, seoskim ili zadružnim prostorijama. Prva ideja o izgradnji lovačke kuće datira od 1. septembra 1982. godine. Na sednici Lovačkog društva 22. marta 1983. godine, doneta je odluka da svaki član radi pet radnih dana na izgradnji lovačkog doma, a konačno je  na sednici Upravnog odbora 14. aprila 1983. godine doneta  odluka o izgradnji Lovačkog doma. Na kraju krajeva, izgradnja doma je u potpunosti počela 1988. godine. Lovci su se  rukovodili principom: što više posla uraditi svojim rukama i sopstvenim sredstvima. To je uspelo. Tako su gložanski lovci dobili prvu zabavu u novoizgrađenom lovačkom domu 1997. godine. Lovačka zabava, novogodišnja, osmomartovska zabava, ili kako god je ko nazvao, organizovana je u prvom kvartalu tekuće godine i postala je tradicija. Kada je u Gložanu počelo da se organizuje takmičenje u lovačkom kotliću, zabava je postepeno nestala. Tradicionalna zabava za proslavu Dana žena  je ostala. Takođe u novoizgrađenom lovačkom domu.

Najstariji dokument o organizovanom gađanju lovaca u Gložanu je Zapisnik sa osnivačkog sastanka streljačke družine pri Lovačkom društvu "Gložan" od 20. maja 1961. godine. Članovi društva se mogu pohvaliti osvojenim medaljama i peharima u gađanju glinenih golubova. Današnje rukovodstvo, uglavnom na inicijativu Mihala i Jana Bohuša, podržalo je grupu lovaca koji pored divljači vole da gađaju i glinene golubove. 2003. godine izgrađen je bunker i kupljena je mašina, a 2005. godine izgrađeno je  sklonište i modifikovano strelište. Uspesi gložanskih strelaca nisu izostali. Streljačka grupa društva je 2005. godine zauzela 3. mesto na prvenstvu Južnobačke lige u gađanju glinenih golubova, što im je omogućilo takmičenje na prvenstvima Srbije. Na republičkom takmičenju grupa je postigla još veći uspeh i Jan Bohuš, Mihal Bohuš, Bogdan Boronjac i Mihal Fabri su postali prvaci Srbije. Iste godine gložanski strelci su postali prvaci Vojvodine  za 2005. godinu u američkom trap šampionatu, a 2018. streljačka grupa iz Gložana u sastavu Mihal Bohuš, Jan Bohuš, Mihal Fabri i Mihal Pavel Bohuš postali su pobednici državne lige a kao pojedinci postali su i šampioni Srbije. Ipak, najveći uspeh u gađanju glinenih golubova postigao je Mihal Pavel Bohuš. 2019. godine postao je pobednik – šampion Srbije u gađanju mete, da bi 2019. u Italiji i 2020. na Kipru bio predstavnik Srbije na takmičenju za Svetsko prvenstvo.

Pored već pomenutih lovaca,  glinene mete vole da gađaju i Juraj Balaž, Jan Dovičin mlađi, Miloslav Dudok, Jan Ferko, Jan Galamboš, Jan Hrubik, Miroslav Pavčok i Jan Zvarec.

Povodom obeležavanja 75 godina od osnivanja Lovačkog društva u Gložanu, Savez lovačkih organizacija Srbije dodelio je zlatnu medalju Lovačkom udruženju iz  Gložana kao priznanje za zasluge u unapređenju kvaliteta lovstva. Priznanja su dobili i članovi udruženja: Juraj Peška je dobio zlatnu medalju Lovačkog saveza Jugoslavije, zlatnu medalju Lovačkog saveza Srbije i zlatnu značku Lovačkog saveza Vojvodine. Juraj Takač srebrnu medalju a Juraj Dudok bronzanu medalju Lovačkog saveza Srbije. Zlatnu značku Lovačkog saveza Vojvodine Pavel Šepši i srebrnu značku Lovačkog saveza Vojvodine Samuel Hrubik. Takođe, povodom 90 godina od osnivanja Lovačkog društva u Gložanu 2. decembra 2012. godine, dodeljene su Spomen plakete društva: Karlu Bartošu, JanuBohušu,Pavelu Hovanu, Miloslavu Dudoku, Janu Hrubiku, Samuelu Pagaču, Miroslavu Pavčoku, Pavelu Sikori, Juraju Stupavskom i Pavelu Šepši - posthumno, Mihalu Bohušu starijem, Mihalu Bohušu mlađem, Ondreju Hlpki i Janu Zvarecu. Lovački savez Vojvodine je ovom prilikom dodelio priznanja: Zlatnu medalju Mihalu Bohušu junioru, Srebrnu medalju Ondreju Hlpki i Janu Zvarecu, dok su bronzane medalje pripale Juraju Kukučki, JanuDovičinu, Juraju Balažu i Janu Bartošu.

Od osnivanja do danas predsednici Lovačkog društva bili su: Pavel Stupavski (verovatno od nastanka pa do 1947. godine),  Juraj Šuljan (1948 – 1950), Juraj Dudok (1951 – 1955 i 1960 – 1963), Štefan Kolar (1956 – 1959  i 1964 – 1965), Samuel Franka (1966 – 1967 i 1970), Samuel Hlpka (1968), Jan Uram (1969), Jan Bartoš (1971 – 1974),  Pavel Činčurak (1975 – 1977), Juraj Peška (1978 – 1981 i 1984 – 2002), Ondrej Stupavski (1982),  Juraj Takač (1983), Mihal Bohuš (2003 – 2010), Jan Zvarec (2011 – 2014)  i Miroslav Pavčok od 2015 do danas.

Među sekretarima udruženja navešćemo one koji su najduže obavljali ovu funkciju, a to su: Juraj Takač, Samuel Hrubik i Ondrej Hlpka. Ulogu upravnika lovstva najduže su obavljali: Jan Uram, Jan Bartoš, Pavel Šepši, Samuel Pagač, Mihal Kolar, Štefan Franka, Samuel Hlpka, Juraj Dudok, Jan Kukučka, Jan Zvarec, Miroslav Pavčok i Jan Ferko.

Sadašnji Upravni odbor, izvršni organ Lovačkog društva, čine: Miroslav Pavčok kao predsednik, Ondrej Hlpka kao sekretar, Ondrej Stupavski kao blagajnik, Jan Ferko kao upravnik lova, Daniel Toman kao zamenik upravnika lov, Vlastimir Bađonski kao ekonom, Mihal Pavel Bohuš, Miroslav Dudok i Pavel Parkanji su vođe grupa, Jan Hrubik i Samuel Pagač su članovi Administrativnog odbora.

 Dok su gosti uživali u zaista posebnom i ukusnom pripemljenom meni-ju, od strane šefa Nebojše Topalovića, takođe lovca, gostima se obratio predsednik Pavčok.

Dame igospodo, cenjeni gosti, poštovani lovci, prelazimo, možda, i na najsvečaniji deo današnje sednice, a to je dodela odlikovanja pojedinim članovima Lovačkog društva „Gložan“, za dugogodišnji rad u pomenutom društvu,a koji su se naročito istakli svestranim radom na unapređenju lovstva, zaštite divljači iprirode.

Na osnovu člana 2. i člana 3. Pravilnika o lovačkim odlikovanjima Lovačkog saveza Srbije, a shodno predlogu podnetog od strane Lovačkog duštva „Gložan“ iz Gložana i Lovačkog udruženja „Petrovec“ iz Bačkog Petrovca, Lovački savez Srbijeza izuzetne zasluge u unapređenju lovstva, zaštite divljači i prirode, dodeljuje pojedincima sledeća odlikovanja:

BRONZANI LOVAČKI ORDEN LOVAČKOG SAVEZA SRBIJE Janu Bohušu, rođenom1. avgusta 1971. godine.

SREBRNI LOVAČKI ORDEN LOVAČKOG SAVEZA SRBIJE Ondreju Hlpki, rođenom 21. maja1961. godine.

ZLATNI LOVAČKI ORDEN LOVAČKOG SAVEZA SRBIJE Miroslavu Pavčoku, rođenom2. oktobra 1980. godine.

Na osnovu Pravilnika o odlikovanjima ipriznanjima Lovačkog saveza Vojvodine, a na osnovu pedloga podnetog od strane Lovačkog društva „Gložan“ iz Gložana i Lovačkog udruženja „Petrovec“ iz Bačkog Petrovca, Lovački savez Vojvodineza izuzetne zasluge u unapređenju lovstva, zaštite divljači iprirode, dodeljuje pojedincima sledeća odlikovanja:

BRONZANI LOVAČKI ORDEN LOVAČKOG SAVEZA VOJVODINE Miloslavu Dudoku, rođenom 13. oktobra 1969. godine i Janu Galambošu, rođenom 15. marta 1969. godine.

BRONZANI LOVAČKI ORDEN LOVAČKOG SAVEZA VOJVODINE – POSTHUMNO: Janu Hrubiku, rođenom 1. decembra 1960. godine.

SREBRNI LOVAČKI ORDEN LOVAČKOG SAVEZA VOJVODINE Janu Ferku, rođenom 21. novembra 1979. godine i Ondreju Stupavskom, rođenom 22. marta 1960. godine.

ZLATNI LOVAČKI ORDEN LOVAČKOG SAVEZA VOJVODINE Ondreju Hlpki, rođenom 21. maja1961. godine i Miroslavu Pavčoku, rođenom2. oktobra 1980. godine.

Na osnovu člana 75. Statuta Lovačkog društva "Hložani" i u skladu sa odlukom Upravnog odbora Udruženja, Lovačko društvo "Hložani" iz Gložana, povodom stote godišnjice osnivanja, dodeljuje PLAKETU LOVAČKOG DRUŠTVA HLOŽANA za izuzetne zasluge u unapređenju lova, zaštite životinja i prirode: Vlastimírovi Báďonskému, Jánovi Bohušovi, Ondrejovi Chlpkovi, Jánovi Dovičinovi, Miloslavovi Dudkovi, Jánovi Ferkovi, Jánovi Galambošovi, Žeľkovi Jakušovi, Samuelovi Pagáčovi, Pavlovi Parkánimu, Miroslavovi Pavčokovi, Ondrejovi Stupavskému, Danielovi Tomanovi Jánovi Uramovi i Jánovi Hrubíkovi–posthúmne.

Dejan Džakula

 

 

Lov i još ponešto©2022 Sva prava zadržana. Design & SEO by Lov i još ponešto

Radio Lovac uživo

Search