Istaknuto

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Komisija za polaganje lovačkog ispita održana je 15.12.2021. u Beogradu. Tačke dnevnog reda ticale su se poboljšanja organizacije polaganja lovačkog ispita, kao i same literture koja će obezbediti polaznicima da na adekvatan način dobiju potrebno znanje za polaganje lovačkog ispita, a i osnovu za dalje bavljenje lovom. Samim tim primenjivaće se i stroži kriterijumi za neophodan minimum znanja.

Od 1.1.2022. kompletna baza podataka sa svim licima koja su poližila ispit od 1994. godine do danas biće dostupna MUP-u, na ovaj način omogućena je lakša provera validnosti dokumentacije, kao i jedan olakšavajući korak ka pribavljanju neophode dokumentacija kada se radi o preregistraciji oružja.

Pored tog i sam proces podnošenja zahteva za izdavanje Rešenja za organizovanje lovačkog ispita (koji vrše korisnici lovišta) u narednom periodu obavljaće se putem aplikacije Lovačkog informacionog sistema. 

Kvalitet lovaca je preduslov za kvalitetno lovstvo, stoga moramo primeniti sve neophodne mere.

Izvor:Lovački savez Srbije

Tags: ,
Lov i još ponešto©2021 Sva prava zadržana. Design & SEO by NewNowMedia

Search