Sve Novosti

Divljač

Srbija

Region

Najava događaja

Istaknuto

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Budimpešta 10.02.2024. - Lovci i zaljubljenici u prirodu iz regiona okupili su se na prvoj sajamskoj lovačkoj manifestaciji u regionu FeHoVa XXX, koja je održana u modernom prostoru Hungexpo. Sajam je bio domaćin mnoštvu malih proizvođača lovačke opreme, ali i velikom broju renomiranih svetskih proizvođača oružja i ostale opreme.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Planina Varda je po deseti put ugostila lovce i njihove prijatelje. Ova sada već tradicionalna manifestacija okupila je oko 300 lovaca i njihovih porodica koji su se dva dana družili, takmičili i veselili na predivnoj visoravni Ravanci na planini Varda u blizini Rudog.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Redovna godišnja skupština Lovačkog udruženja"Igman" iz Istočne Ilidže održana je u prostorijama Skupštine opštine Istočna Ilidža dana 31.05.2023. godine.

Sjednici je prisustvovalo 19 delegata od 21 izabranih. Sjednicom je predsjedavao Predrag Kovač, te potpredsjednici Dragan Sikima i Rudolf Valja. Minutom ćutanja odata je pošta preminulim lovcima u proteklom periodu.

Prigodnim govorom delegatima i rukovodstvu udruženja obratio se načelnik opštine Istočna Ilidža Marinko Božović ističući izuzetno dobru saradnju sa lovcima, te najavljujući nove zajedničke aktivnosti i projekate.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice,

2. Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2022. godinu,

3. Izvještaj Nadzornog odbora o radu Udruženja,

4. Izvještaj o finansijskom poslovanju za 2022. godinu,

5. Upoznavanje sa Godišnjim planom lovišta „Igman“ za 2023/24 godinu,

6. Tekuća pitanja.


Nakon usvajanja dnevnog reda i zapisnika sa prethodne sednice delegatima se obratio predsednik upravnog odbora i Udruženja Stevan Drašković.


- Upravni odbor Lovačkog udruženja „Igman" Istočna Ilidža u protekloj lovnoj godini svoj plan rada bazirao je na realizaciji poslova predviđenih Godišnjim planom korištenja lovišta odobrenim od strane Ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, istakao je Drašković.

On je naglasio da je Plan odobren Rješenjem Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske dana 31.03.2022. godine. U prethodnoj lovnoj godini provođene su sve aktivnosti u skladu za zakonskom regulativom. Rad upravnog odbora se odvijao kroz sjednice, a u protekloj lovnoj godini održano je šest sjednica upravnog odbora.

Na sjednicama Upravnog odbora se raspravljalo o provođenju aktivnosti predviđenih Godišnjim planom, njihovoj realizaciji na terenu, a sve odluke su donešene jednoglasno. Pored članova Upravnog odbora sjednicama su prisustvovali predsjednik i podpredsjednici skupštine, glavni lovovođa i njegovi zamjenici.

Aktivnosti kojima se najviše posvetila pažnja su: uređenje lovišta, iznošenje hrane u lovište, vlastita proizvodnja hrane u lovištu, iznošenje soli, uklanjanje predatora u lovištu, izgradnja lovnotehničkih objekata, edukacija lovaca, polaganje lovačkog ispita i otvaranje lova na srneću divljač sa zajedničkim ručkom. Takođe je i otvor lova na zeca i divlju svinju otvoren u skladu sa kalendarom lova.

Prethodna lovna godina bila je izuzetno uspješna kako u pogledu izvršenja Godišnjeg plana tako i po pitanju uzgoja, zaštite i odstrela divljači, te realizaciji niza aktivnosti na uređenju infrastrukture u lovištu.

Treba napomenuti da su značajna ulaganja u infrastrukturu lovišta omogućena podsticajnim sredstvima Vlade Republike Srpske odnosno nadležnog resornog ministarstva. U 2022. godini Republička inspekcija je izvršila kontrolu utroška podsticajnih sredstava o čemu je sačinjen Zapisnik te izvršena kontrola izgrađenih objekata na terenu, ostakao je Drašković i naglasio da Udruženje ima izuzetno dobru saradnju sa LSRS.

U nastavku sjednice Predsednik Nadzornog odbora Udruženja Zoran Avram podnio je izvještaj.

On je istakao da je Nadzorni odbor izvršio kontrolu rada Upravnog odbora i finansijskog poslovanja za 2022. godinu.

- Nadzornom odboru na uvid je stavljena sva potrebna dokumentacija sa završnim računom. Nakon detaljnog pregleda isti je ustanovio da se Upravni odbor rukovodio radom u skladu sa Statutom Udruženja, a da je finansijsko poslovanje vršeno u skladu sa pozitivnom zakonskom regulativom, zaključio je Avram.

Svi zaključci predviđeni dnevnim redom usvojeni su jednoglasno. Zajednički ručak svih članova udruženja biće organizovan 4. juna sa početkom u 12 časova, a otvor lova na srneću divljač planiran je za 10. jun.

M.P.

Tags: , , ,
Lov i još ponešto©2019-2023 Sva prava zadržana. Design & SEO by Lov i još ponešto

Radio Lovac uživo

Search