Sve Novosti

Divljač

Srbija

Region

Najava događaja

NAPAD NA SLUŽBENO LICE U LOVIŠTU

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Od svoga osnivanja Lovačka komora Srbije ulaže maksimalne napore da zaštiti svoje članove koji kao službena lica u lovištu obavljaju poslove zaštite i gajenja divljači, kao prirodnog bogatstva u vlasništvu R. Srbije.

U tom smislu, jedan deo aktivnosti odnosio se na podnošenje krivičnih prijava za napad na lovočuvarsku službu, koje su svoje epiloge dobile u pravnosnažnim osuđujućim sudskim presudama (slučajevi napada na službeno lice u Prijepolju, Trsteniku, Miroču, Jagodini i dr.), kao i insistiranjem kod nadležnih državnih organa, na pravilnim kvalifikacijama izvršenih dela prema službenim licima u lovištu.

Osim konstantnih pritiska na radu kojima su izloženi brojni radnici stručne i lovočuvarske službe u lovištu, što zbog prirode posla ili nekih loših sistemskih rešenja, jedan broj dela je direktno uperen na fizički integritet i imovinu službenog lica, kao što je slučaj sa najnovijim napadom na lovočuvara u Novom Pazaru. Naime, nakon nekoliko „opomena“ koje je dobio od strane onih kojima verovatno ne odgovara zakonsko postupanje lovočuvara, u vidu izbušenih guma na vozilu i obijanja istog, lovočuvaru je zapaljeno privatno vozilo. U utorak 12.09.2023. godine, lovočuvar S.M. je u redovnu kontrolu lovišta krenuo svojm privatnim vozilom koje je parkirao i krenuo peške u obilazak terena. Pošto se nakon izvesnog vremena vratio do mesta gde je parkirao vozilo video je da je od istog ostala samo izgorela olupina. O celom događaju lovočuvar je odmah obavestio MUP čiji službenici su izvršili uviđaj na licu mesta, a obavešteni su i javni tužilac kao i nadležni lovni inspektor.
Ovo je inače drugi otvoreni napad na lovočuvarsku službu u Lovačkom udruženju „Lovac“ iz Novog Pazara, nakon napada na lovočuvara koji je tom prilikom zadobio lakše telesne povrede.
Lovačka komora Srbije će svakako pratiti ovaj slučaj i nastaviti sa praksom održavanja stalnog kontakta sa svojim članovima i državnim organima koji su nadležni za postupanje u ovakvim situacijama, kao i sa alarmiranjem lovačke i šire javnosti kada god je ugrožen opšti interes.

izvor: LKS

Tags: ,
Lov i još ponešto©2019-2023 Sva prava zadržana. Design & SEO by Lov i još ponešto

Radio Lovac uživo

Search