Sve Novosti

Divljač

Srbija

Region

Najava događaja

U LOVAČKOM SAVEZU CENTRALNE SRBIJE ZAPOČEO LABORATORIJSKI PREGLED OČNIH SOČIVA ZECA

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Lovački savez Centralne Srbije opremio je laboratoriju za pregled očnih sočiva zeca, laboratorija je opremljena savremenim uređajima najnovije generacije a sve u cilju istraživanja realnog stanja populacije zeca  (Lepus europaeus Pall.) .

Merenjem očnih sočiva dolazimo do podataka o starosti odstreljenih jedinki zeca, a samim tim i udelu mladog zeca u odstrelu. Procenat mladih, odnosno zeca starosti do jedne godine, određuje i sam prirast, koji za tekuću godinu može biti loš, dobar, vrlo dobar i odličan.  

     U skladu sa odredbama Pravilnika o izmeni pravilnika o proglašavanju lovostajem zaštićenih vrsta divljači 

(Sl. Glasnik RS br.: 92/21, od 22.09.2021. godine), lovačka udruženja koja su planiralna lov na zeca, bila su u obavezi da probni lov na zeca organizuju u periodu od 15. do 25. oktobra 2022. godine, prikupe uzorke očnih sočiva od svih odstreljenih zečeva i iste dostave Lovačkom savezu Centralne Srbije na analizu radi utvrđivanja starosti odstreljenih zečeva, tj. udela mladih u odstreljenim zečevima, odnosno realnog prirasta u populaciji zeca u lovnoj 2022/23 godini.

     U dosadašnjem periodu, zaključno sa 07.11.2022. godine, 25 lovačkih udruženja lovačkog saveza Centralne Srbije dostavilo je uzorke, broj očnih sočiva u uzorku varirao je i često je bio nedovoljan da bi se mogla poslati adekvatna preporuka o daljem sprovođenju plana odstrela, ali je i to za početak pokazatelj da je većina lovačkih udruženja raspoložena da odgovorno uđe u problematiku populacije zeca.

Laboratorijski pregled očnih sočiva zeca

      Sva lovačka udruženja koja su poslala validan uzorak, nakon obrade, merenja i utvrđivanja broja mladih zečeva u uzorku dobili su povratnu informaciju, odnosno preporuku stručne službe LSCS o daljem sprovođenju lova, većina je lov mogla da nastavi do ispunjenja plana dok je kod nekolicine lov morao da se redukuje u određenom procentu.

Ovogodišnji probni lovovi bili su manje uspešni zbog  samih vremenskih uslova, neprirodno visokih temperatura za drugu polovinu oktobra i početak novembra i jako visoke vegetacije u lovištima.

 - Za sada pregledani zbirni uzorak obuhvata 490 očnih sočiva, i na osnovu preliminarnih rezultata može se zaključiti da je u većini lovišta ova godina bila VRLO DOBRA za razvoj populacije zeca, istakao je vođa tima istraživača doktor veterinarske medicine Marko Ješić.  

 

lovackisavez.rs

Tags: ,
Lov i još ponešto©2019-2023 Sva prava zadržana. Design & SEO by Lov i još ponešto

Radio Lovac uživo

Search