Sve Novosti

Divljač

Srbija

Region

Najava događaja

HUNTOUR: VODIČ ZA OCENJIVANJE EKONOMSKOG UTICAJA LOVNOG TURIZMA NA PRIVREDU

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Predstavljamo Vam još jedan rezultat sa jedinstvenog projekta fokusiranog na lovni turizam - HUNTOUR.

Nakon rečnika iz oblasti lovstva objavljenog na 6 jezika sa preko 1000 stručnih termina, takođe u saradnji sa partnerima iz Češke, Finske i Mađarske ovaj put je  objavljena publikacija pod nazivom - "Does hunting tourism affect the economy? A guidebook for evaluating the economic impact of hunting  tourism". U pitanju je VODIČ ZA OCENJIVANJE EKONOMSKOG UTICAJA LOVNOG  TURIZMA NA PRIVREDU.

Osnovni cilj je upoznavanje svih zainteresovanih strana u učesnika u lovnom turizmu, sa procenom ekonomskog uticaja lovnog turizma na različitim  nivoima, od lokalnog do regionalnog. Publikacija pruža čitaocu osnovna znanja o metodama evaluacije u ekonomiji i shodno tome pruža podršku u razumevanju, evaluaciji i interpretaciji istraživanja koja se fokusiraju na lovni turizam i njegov uticaj na privredu.

Vodič je napisan na 117 stranica na engleskom jeziku, sa proširenim rezimeom i na srpskom jeziku na 9 stranica, te može da se preuzme sa sajta projekta OVDE!

Lov i još ponešto©2019-2023 Sva prava zadržana. Design & SEO by Lov i još ponešto

Radio Lovac uživo

Search